Učíme se na Nábřežní

Ve středu 2. listopadu jsme zažili netradiční výuku na budově školy Nábřežní. Akce probíhala pod názvem Den otevřených dveří a její součástí byla návštěva budovy a seznámení se s učebnami, učiteli, novými předměty a hlavně staršími spolužáky, kteří nás celé dopoledne po škole provázeli a věnovali se nám. Díky této podařené akci jsme viděli tělocvičnu, deváťáci nám předvedli svá gymnastická čísla, a i my jsme si mohli pod vedením učitelů tělesné výchovy vše vyzkoušet. Během dopoledne jsme ještě viděli učebnu ruského, anglického a německého jazyka. Plnili jsme nejrůznější úkoly v těchto hodinách a poslechli si písničky. Nadchla nás učebna chemie, dílen a biologie. Návštěvu jsme ukončili v jídelně, kde jsme společně poobědvali. Většina z nás se ještě na tuto budovu vrátila odpoledne, kdy jsme si v maskách užili Halloween.

Za žáky pátých tříd z pracoviště Průchodní napsaly p. učitelky Kořenková a Pažoutová.