Třeťáci na exkurzi ve fenixu

V úterý 3. 10. se naši třeťáci vydali na exkurzi do firmy Fenix Trading s.r.o.

Vedení firmy a zaměstnanci pro ně připravili úžasný náhled do výroby. Děti se dověděli spoustu zajímavostí o výrobcích, nejvíc je však zaujali roboti.

Celé firmě patří velký dík za jejich obětavý přístup a dárky pro děti. Na oplátku třeťáci ve výtvarné výchově namalovali své zážitky a postřehy z exkurze a výkresy darovali firmě jako poděkování.

Třída III. C a paní učitelka Šárka Bernatíková

Fenix 2

 

Fenix 4