Testování, testování a zase testování :-)

I když už mají 9. ročníky přijímací zkoušky za sebou a musíme podotknout, že úspěšně, tak nelenily a v týdnu od 9. 5. do 26. 5. 2017 se naše škola zúčastnila výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ. Toto zjišťování probíhalo prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování – InspIS SET (el. systém ČŠI) a výsledky by měly být známy po 5. červnu.

Věříme, že výsledky budou alespoň tak úspěšné jako u přijímacích řízení na SŠ.