NÁBOR DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Naše základní škola pokračuje v tradici zaměřené na sportovní a tělesnou výchovu.

V současnosti jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (TRV), dle počtu zájemců, rozděleny na část fotbalovou a část se všeobecnou sportovní přípravou.

Od školního roku 2015/2016 bude třída koncipována, jen jako třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na všeobecnou sportovní přípravu (atletika, gymnastika, míčové hry, apod.)

Nabízíme:

2 h týdně sportovní přípravy navíc

Požadujeme:

  • zájem o sportovní aktivity
  • dostatečnou úroveň pohybových schopností
  • odpovídající zdravotní stav = bez omezení na některou z činností tělesné výchovy

 

Termín:          28. 5. 2015 v 16.30 hod.

Místo:             sportovní areál při ZŠ Jeseník, Nábřežní

Disciplíny:      test rychlosti (50 m), test vytrvalosti (1000 m), test obratnosti

S sebou:          sportovním oblečení

 

Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly vyvěšením na vchodě hlavní budovy na všech pracovištích školy a webových stránkách školy.

Těšíme se na Vás!