Společné podzimní tvoření třeťáků a prvňáků

V pátek 13. října třeťáci připravili společnou výuku pro první třídy na téma: „Podzim a jeho kouzlo“.  Pomáhali prvňáčkům plnit různé úkoly ve skupinkách (hádání podzimních hádanek, obrázky z kaštanů, květina z podzimních listů, přiřazování obrázků k větám, poznávání listnatých stromů podle listů a plodů, čerpání energie ze stromů, tanečky venku a dramatizace zvířátek…). Zábavné učení venku se nám všem líbilo, děti poznaly nové kamarády a naučily se spoustu nových zajímavostí o přírodě. Za pěknou práci dostali prvňáčci od starších spolužáků malý dáreček a žáci první třídy nakreslili jako poděkování obrázek, který jim předali i s přednesenou podzimní básničkou.

Zapsaly třídní učitelky I. C, I. D, III. C, III. D.

Podzimní tvoření třeťáků a prvňáků (1)

Podzimní tvoření třeťáků a prvňáků (2)

Podzimní tvoření třeťáků a prvňáků (4)

Podzimní tvoření třeťáků a prvňáků (5)