Sousedské slavnosti

V sobotu 19. května se setkali sousedé z Jeseníku v areálu ZŠ Jeseník, Průchodní, aby spolu strávili příjemný čas. Připraveny byly nejen stánky s dobrotami a drobným zbožím, ale i zajímavá vystoupení, výstavy a hry pro děti a rodiče.

Naše škola se také zapojila se svým programem a žáci připravili pod vedením p. učitelek Stúpalové a Václavkové pěvecká vystoupení, které vystřídalo bubnování dětí pod vedením p. vychovatelky Šmoldasové. Také taneční vystoupení dětí ze školní družiny p. vychovatelky Machalové sklidilo velký úspěch, přestože děti vystupovaly poprvé před publikem. Děkujeme všem.

Se zájmem se také setkala výstava žákovských prací žáků 2. – 5. ročníku a vlastivědný projekt 5. C a 5. E: Kdybych se narodil před 100 léty v Jeseníku.

Poděkování patří také panu školníku Janečkovi za přípravu areálu na Průchodní, p. Sekaninovi a dětem z 5. ročníku, kteří pomohli s instalací výstavy.

Napsala Jarmila Koukolová.