Slavnostní předávání Slabikářů

 

Začátek prosince je nejen předzvěstí Vánoc, ale je tu i spousta času na slavnosti. U nás se jedna taková konala. A to předávání Slabikářů staršími žáky třeťáky našim nováčkům prvňáčkům. Při předání nechyběla ani slavnostní fanfára a slavnostní pocity.

Prvňáčci se pochlubili svými čtenářskými výkony, četli už nejen slabiky, ale i slova a třeťáci je za to odměnili zlatou hvězdičkou a Slabikářem. Poté četli všichni společně. Ale u toho nezůstalo, naši nováčci odměnili naopak své kamarády třeťáky krásným obrázkem a sladkostí.

Napsaly paní učitelky Kamila Hlobilová a Šárka Bernatíková