Školní vánoční jarmark

V krásném adventním čase se 14. prosince uskutečnil další z našich projektů – Vánoční jarmark. Spolu se Střediskem volnočasových aktivit DUHA jsme se rozhodli využít areál na Průchodní.

Do příprav se zapojily všechny děti z prvního i druhého stupně a také ze školní družiny. Pod vedením svých učitelů nachystaly děti na jarmark spoustu výrobků a upomínek.
Kromě možnosti nakoupit tyto výrobky za dobrovolný příspěvek do Sdružení rodičů při naší škole mohli návštěvníci jarmarku zhlédnout krátká vystoupení žáků celé naší školy. Vystoupili prvňáci a třeťáci z Průchodní, družina p. vychovatelek Machalové a Spáčilové, sboreček p. uč. Stúpalové z Boženy Němcové, s p. uč Konečnou šesťáci a deváťáci z Nábřežní, flétničky z Duhy. Zpívalo se, tančilo, přednášelo a hrálo, pak také tleskalo a radovalo se, občerstvovalo a nakupovalo :-).
Program jarmarku doprovodily také dvě soutěže – O nejhezčí perník (Storková, Jedlička, Kaplová) a Linecké cukroví stokrát jinak (Hanulíková, Ilíková). V družině jsme také měli dílničky. Vychovatelky si připravily pro rodiče s dětmi vánoční hvězdy, z filcu i z papíru,přáníčko z modrotisku, skládanky. Oddělením se linula tichá vánoční hudba, která navozovala krásnou atmosféru.

Poděkování patří všem našim pomocníkům, také Sdružení rodičů, paní Vondruškové a panu Malinkovi za pomoc u stánků, paní Rotterové za upečení dobrých buchet pro učinkující a také panu Pňáčkovi za jeho prodej „zajíce v pytli“, který celý výtěžek z prodeje věnoval dětem do pokladny Sdružení. Veliké díky.

I přes nepřízeň počasí  jsme si užili vánoční atmosféru a společné setkání. Přejeme všem krásné Vánoce!

Napsala Milena Dobešová.