Školní kolo recitace na „Božence“

Dnes, 29. 2., se konalo na Božence školní kolo recitační soutěže. Ze všech tříd byli vybráni ti nejlepší recitátoři, aby poměřili své recitátorské vlohy s ostatními spolužáky. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) jsme slyšeli milé básničky o štěstí, deštníku, měsíci, kočičkách. Z deseti zúčastněných se na 1. místě umístila Hana Červená ze III. C, 2.  místo získala Vendula Zatloukalová ze II. D a 3. místo získala Bára Smatanová ze třídy II. C. Ve II. kategorii (4. a 5. třídy), také z deseti žáků, měla porota zamotanou hlavu ze samých vynikajících výkonů mladých recitátorů. Nakonec se rozhodla takto: 1. místo: Tina Pastuchová V. D, 2. místo: Eva Otrubová V. D a 3. místo Lukáš Hlobil IV. D. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.