Setkání s pamětníkem

Nezapomenutelný zážitek! Těmito dvěma slovy bychom popsaly zkušenost, kterou jsme spolu s žáky zapojenými do projektu multikulturní výchovy prožili na úterní besedě (1. 11.) s pamětníkem panem Luďkem Eliášem.

Všechny nás překvapila jeho životní vitalita (i přes vysoký věk – 92 let) a svěží humor i nadhled, s jakým nám vyprávěl svůj osobní příběh.  Pan Eliáš se narodil ve Slaném a v době 2. světové války se dostal z Terezína (židovského ghetta na území Protektorátu Čechy a Morava) do koncentračního tábora v Osvětimi, odkud se mu podařilo jen díky mnoha malým „štěstíčkům“, jak sám uvádí, dostat po válce zpět přes Německo do tehdejšího Československa.    Tady mu bylo dopřáno prožít plný a aktivní život jako herec, režisér, scénárista a publicista po boku milující ženy a dvou dětí.

Dnes žije v Klimkovicích na Ostravsku a věnuje se přednáškové a osvětové činnosti na téma holocaust.  My jsme moc rádi, že přijel i na naši školu a měli jsme tu vzácnou příležitost se s ním osobně setkat.

Kdo by se chtěl o jeho životním příběhu dozvědět více, může zhlédnout dokument natočený Českou televizí s názvem Osud číslo A2026:

Napsala Jana Zlámalová, Romana Grosičová