Rozloučení s vycházejícími žáky

Absolventi Základní školy v Jeseníku se slavnostně rozloučili se svými učiteli ve čtvrtek 29. června v kině Pohoda. Hodně úspěchů v dalším studiu jim popřál starosta Jeseníku A. Kalous a místostarostka Z. Blišťanová.

Žáci ve svých proslovech vtipně komentovali výroky svých učitelů a předáním kytičky jim poděkovali za nelehkou práci. Z rukou ředitele školy S. Sekaniny převzali poslední vysvědčení a pamětní listy. Přítomní rodiče měli možnost zhlédnout zdařilé prezentace ze školního života svých dětí. Součástí programu byla velmi pěkná taneční vystoupení, rozloučit se přišli také zástupci prvňáčků, kteří si jako dárek připravili veselé básničky se školní tematikou. Příjemně strávený čas v kině Pohoda byl pomyslnou tečkou za důležitou životní etapou absolventů naší základní školy. Přejeme jim šťastný start na zvolených středních školách.

L. Janečková