Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Jeseník

Ředitel Základní školy Jeseník, příspěvková organizace rozhodl v souladu §46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Jeseník, příspěvková organizace níže uvedeným uchazečům:

Prosím čtěte zde v příloze.↓

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání