Rosteme s knihou

Svět knihy každoročně pořádá literární soutěž pro děti a mládež v rámci kampaně Rosteme s knihou. V letošním roce bylo vyhlášeno téma: Jak vyrůstám s knihou. Úkolem dětí bylo napsat svůj příběh, jak je oblíbená kniha ovlivnila, jakou zkušenost díky ní získaly a co nového se naučily, zkrátka jak s knihou „povyrostly. Do soutěže se zapojili žáci sedmého ročníku a následně jsme vybrali 4 příběhy, které jsme odeslali. Sepsaly je žákyně VII. A: Simona Kozlová, Lenka Kozlová, Natálie Mitášová a Lai Thi Hong Men. Tato literární soutěž je jedna z možností, jak vzbudit u dětí větší zájem o čtení. Jak děvčata uspěla, se dozvíme v posledním dubnovém týdnu.

L. Janečková

Rosteme s knihou (2)