Přijímací zkoušky nanečisto

Jelikož v letošním školním roce proběhnou poprvé jednotné přijímací zkoušky na střední školy, rozhodli jsme se, že připravíme pro naše vycházející žáky 9. ročníku Přijímací zkoušky nanečisto. Chtěli jsme žáky připravit na situaci a stav, který někteří zažijí poprvé až při samotných přijímacích zkouškách. Žáci měli informace o připravovaných přijímačkách nanečisto avizovány s předstihem, ale přesný termín zůstal utajen (záměrem byla co největší účast žáků). Po ranním příchodu do školy, kdy deváťáci dostali prvotní informace k průběhu přijímacích zkoušek ve vestibulu, nastala u některých mírná panika, překvapení a zároveň očekávání. Jak obstojím? Co mě čeká, …?

Pro zdárný průběh přijímaček byla vymezena část prostor školy, kam neměli přístup ostatní žáci, aby nebyli naši budoucí středoškoláci rušeni. Od samého začátku byla simulace budoucích skutečných přijímacích zkoušek dokonalá. Při vstupu do třídy obdržel každý žák své evidenční číslo. Žáci seděli ve třídách samostatně a pokyny k testování vycházely z manuálu Cermatu pro přijímací zkoušky. V 8:00 se zahajovalo didaktickým testem z matematiky (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 70 minut test), poté následovala 15 minutová přestávka a od 9:35 pokračovali didaktickým testem z českého jazyka (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 60 minut test). Zadání obou testů vycházelo z volně přístupných testů Cermatu. Účast byla vysoká – ze 46 žáků testy psalo 44 žáků. Jejich výsledky budou zveřejněny do konce příštího týdne na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem (tak, jak je při přijímacím řízení stanoveno). Předpokládáme, že výsledky testů nastaví některým žákům zrcadlo jejich připravenosti na skutečné přijímací zkoušky, které se konají 12. a 19. dubna 2017.

Všem přejeme pevné nervy a hodně štěstí.