Přijímací zkoušky nanečisto

Jelikož v letošním školním roce proběhnou opět jak loni jednotné přijímací zkoušky na střední školy, rozhodli jsme se, že připravíme pro naše vycházející žáky 9. ročníku Přijímací zkoušky nanečisto – a to v úterý 27. 3. 2018 na pracovišti Nábřežní. Chtěli jsme žáky připravit na situaci, kterou někteří poprvé zažijí až při samotných přijímacích zkouškách. Žáci měli informace o připravovaných přijímačkách nanečisto avizovány s předstihem, ale přesný termín zůstal utajen (záměrem byla co největší účast žáků). Po ranním příchodu do školy, kdy deváťáci dostali prvotní informace k průběhu přijímacích zkoušek ve vestibulu, nastala u některých mírná panika, překvapení a zároveň očekávání. Co mě čeká? Jak to zvládnu? Jak obstojím?

Pro zdárný průběh přijímaček byla vymezena část prostor školy, kam neměli přístup ostatní žáci, aby nebyli budoucí studenti rušeni. Od samého začátku byla simulace budoucích skutečných přijímacích zkoušek dokonalá. Při vstupu do třídy obdržel každý žák své evidenční číslo. Žáci seděli ve třídách v lavicích samostatně a pokyny k testování vycházely z manuálu CERMATu pro přijímací zkoušky. V 8:00 se zahajovalo didaktickým testem z matematiky (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 70 minut test), poté následovala 15 minutová přestávka a od 9:35 pokračovali didaktickým testem z českého jazyka a literatury (10 minut organizační záležitosti a pokyny, 60 minut test). Zadání obou testů vycházelo z volně přístupných testů CERMATu. Účast byla vysoká – z 53 žáků 9. ročníku testy psalo 47 žáků z matematiky a 46 z českého jazyka a literatury. Jejich výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem (tak jak je při přijímacím řízení stanoveno). Předpokládáme, že výsledky testů nastaví některým žákům zrcadlo jejich připravenosti na skutečné přijímací zkoušky a připravenost na studium na střední školy.

Mgr. Magdalena Bendová, ZŘŠ

 

Výsledky přijímacích zkoušek „nanečisto“

Matematika

Pořadí Body Evidenční číslo
1. 50 049
2. 31 043
3. 30 050
4. 29 037
5. 27 021
6. 23 047
7. 21 019
8. 19 036
9. 18 038
9. 18 044
10. 15 032
11. 13 017
11. 13 018
11. 13 035
11. 13 052
11. 13 041
12. 11 045
13. 10 004
13. 10 046
13. 10 042
13. 10 006
13. 10 031
13. 10 048
14. 9 051
15. 8 016
15. 8 027
15. 8 015
16. 7 029
16. 7 010
16. 7 025
17. 6 030
17. 6 033
17. 6 039
17. 6 026
18. 5 040
19. 4 024
19. 4 013
19. 4 011
20. 3 001
20. 3 020
20. 3 053
21. 2 009
21. 2 014
21. 2 002
21. 2 022
22. 1 005
23. 0 007

Český jazyk a literatura

Pořadí Body Evidenční číslo
1. 38 019
2. 37 043
2. 37 050
3. 36 018
4. 35 049
4. 35 053
5. 34 046
6. 33 036
7. 32 017
7. 32 047
8. 30 016
9. 27 021
9. 27 048
9. 27 037
10. 26 030
11. 25 026
11. 25 051
12. 24 024
12. 24 031
13. 23 027
13. 23 032
13. 23 035
14. 22 042
15. 21 033
16. 20 041
16. 20 029
16. 20 038
17. 18 025
17. 18 052
18. 17 039
18. 17 013
19. 16 044
20. 15 022
20. 15 040
20. 15 011
21. 14 045
21. 14 009
21. 14 004
22. 13 001
22. 13 002
23. 12 020
23. 12 006
23. 12 007
23. 12 015
24. 11 005
24. 10 014