Preventivní akce

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhla na 2. stupni naší školy preventivní akce Policie ČR zaměřená na prevenci návykových látek. Součástí akce byla i ukázka práce služebního psa vycvičeného na vyhledávání návykových látek, který se svým psovodem ukázal svůj výborný čich ve třídách a šatnách. V jedné ze tříd předvedli také ukázkové testování na návykové látky ze slin. Negativní výsledek svědčí o tom, že na naší škole se neprokázala přítomnost návykových látek. Jsme velmi rádi, že v  případě tohoto ověření osvěta dobře zafungovala.

Romana Grosičová, metodik prevence