prevence, prevence, …

V tomto týdnu se žáci osmých a devátých třid aktivně zúčastnili dvou preventivní programů, které vedla paní Stehlíková z o.s. ABATOP. Pro osmáky to byl program „Sex a AIDS“ a pro deváťáky program zaměřený na prevenci alkoholismu, závislostí, bulimie a anorexie nazvaný „Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?“
Oba programy žáky velmi zaujaly a snad i splnily preventivní cíl. Paní Stehlíkové děkujeme!

Romana Grosičová