Přemyslovci

Když se spojí zábava s poznáním, je to asi ta nejlepší cesta za získáváním vědomostí. Právě toto se podařilo dvěma sympatickým „rytířům“ z Agentury Pernštejn, kteří v pátek 8. 4. velmi vtipně a barvitě vylíčili žákům 6. a 7. ročníku dějiny našich prvních Přemyslovců.  Krátkými hereckými etudami, v nichž vystupovali i žáci naší školy, seznámili publikum s rodinnými, ne vždy ideálními, vztahy mezi vládci této dynastie na pozadí politických událostí té doby. Kromě soupeření mezi snachou a tchýní nebo bratry byli žáci také svědky ukázky středověkého boje.  A protože láska kvete nejen v každém věku, ale i v každé době, připomněli jsme si i velkou historickou lovestory o Oldřichu a Boženě nebo Břetislavu a Jitce.   Příští rok se tedy budeme těšit na pokračování o Přemyslovcích – prvních českých králích.

Jana Zlámalová