Přehlídka středních škol

Důležitým krokem žáků devátých tříd je výběr té správné střední školy. Aby získali více informací o budoucím studiu, navštívili v pondělí 9. listopadu přehlídku středních škol a odborných učilišť na SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku. Prezentovaly se zde nejen jesenické střední školy, ale žáci získali informace o dalších existujících oborech na středních školách Olomouckého kraje. Zastoupeny byly i školy ze vzdálených míst. Představeny byly nejrůznější obory – informatika a výpočetní technika, služby, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Tato akce mnohým žákům pomohla při nelehkém rozhodování o budoucí profesní orientaci.

L. Janečková, výchovná poradkyně

035