Předvánoční čas ve školní družině

I ve družinkách žil prosinec Vánocemi, přišla také andělská jízda, uspořádali jsme koncert, také jsme měli družinkové besídky.

Jak probíhal během dopoledne Mikuláš v naší škole jste se již dočetli, ale tento svátek jsme si prožili i v odpoledních hodinách v naší družině. Pro nejmenší děti z I. a II. oddělení jsme si připravili vzájemné poměření sil. Soutěžilo se jak o život, celá škola se nám otřásala vzájemným povzbuzováním týmů. A jaké byly úkoly? Prověřili jsme si znalost barev a čísel, stavěli jsme komíny z kostek, skládali jsme obrázky, co nám čerti roztrhali, prověřili jsme si mušku hodem na cíl, zpívali jsme… A hlavně jsme si to s dětmi užili. Konec byl nejen o cenách, ale také o rozbalování drobných balíčků s nadílkou. Děti si sami na tento den přichystaly vlastnoručně malované sáčky s motivy čerta nebo anděla. Přišlo nám, jako by se nechaly inspirovat sami sebou. Jediné co nás opravdu těší je fakt, že andělé byli stále v převaze.

Druhý ročník „Malého vánočního koncertu“se konal 20. prosince. Sešli jsme se spolu s rodiči v odpoledních hodinách ve vestibulu školy. Děti zde předvedly scénku a střídaly se ve hře na housle, flétnu a klávesy. Poté jsme si společně zaspívali za podpory Terezy Blandové (V. C) a paní vychovatelky Šmoldasové známé vánoční koledy. Bylo to příjemné zastavení v předvánočním čase.

Napsaly Gabriela Žáková a Naděžda Petříková.