Předávání Slabikářů

Kamarádi ze 4. C přišli prvňáčkům předat Slabikáře. Nejprve jim všichni přednesli svou říkanku, kterou sami vymysleli. Pak prvňákům pomohli splnit úkoly, které pro ně nachystali. Společně si všechny děti zatančily tanec v kruhu. Při předávání dětem popřáli mnoho radosti ze čtení ve Slabikáři.

Těšíme se opět na setkání, kdy se prvňáčci svým kamarádům pochlubí, jak se učí číst.