Pozvánka

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 Vás srdečně zveme na setkání rodičů a vycházejících žáků se zástupci SŠ a SOU z Jesenicka, které proběhne v 16:00 v jídelně na ZŠ Nábřežní. Budou podány aktuální informace o průběhu přijímacího řízení na školní rok 2016/2017. Zváni jsou i rodiče žáků 8. ročníku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

L. Janečková, M. Holubová, výchovné poradkyně