Pop-artový americký umělec se slovanskými kořeny oslovil i mládež z Jeseníku

V pátek 17. 4. vyrazili žáci VI. A a VI. B v čele se svými třídními učitelkami vstříc velkoměstu. Plni očekávání vystoupili  v poledne z vlaku na nádraží Opava-východ  a po krátké procházce kolem historických hradeb se dostali před budovu tzv. obecního domu, dnes Opavské kulturní organizace OKO.  Tady si nejen vyslechli zajímavý výklad o práci archeologa, ale mohli si na něj sami i zahrát a ohmatat si skutečné pravěké archeologické nálezy.

Za další částí programu se přesunuli centrem města k Domu umění, kde na ně už čekal „Andy Warhole“, jehož osobnost, tvůrčí práci a inspiraci se vydali prozkoumávat spolu se sympatickou průvodkyní tohoto interatitvního setkání.

Po absolvování náročného odpoledne si žáci zasloužili osobní volno a rozchod v obchodním domě Breda, svého času největším obchodním domě v meziválečném Československu.

Když ráno vyjížděli z Jeseníku, byl možná právě toto hlavní bod jejich „výletu“, ale podle reakce mnohých z nich se tato část exkurze dostala až na 2. a 3. místo v žebříčku hodnocení, což je určitě pozitivní zjištění a velká výzva navštívit Opavu třeba znovu příští rok.

Mgr. Jana Zlámalová, tř. učitelka VI. B