poděkování

Děkujeme štědrým sponzorům:

p. Gabriela Žáková

MVDr. Jakub Štelcl

p. Zdeněk Pospíšil

p. Kanálik

za zakoupení hraček do školní družiny na budovu B. Nemcové.

 

Děkujeme, vděční vychovatelé ŠD B. Němcové