PF 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

je mi milým úkolem, poděkovat Vám za dosavadní spolupráci. Za 3/4 roku ve funkci jsem účasten mnohých jednání s rodiči. Z většiny z nich si odnáším pocit, že lze najít shodu a vzájemné pochopení, které je umožněno a podmíněno vědomím společného cíle. V příloze Vám za celý kolektiv školy zasíláme novornoční přání. Je na něm znázorněno příjemné dilema učitele, který vybírá z více dobrých možností. Ideálem nového roku, ať je naše společná schopnost v dětech vidět jejich dobré stránky, ty rozvíjet a na nich dále stavět.

Krásné a pokojné prožití vánočních svátků, dobrá a reálná předsevzetí a spoustu příjemných rozhodování v roce 2019 za kolektiv školy přeje

Mgr. Dominik Liberda

ředitel školy