Park žije!

Park žije! O tom jsme se mohli všichni přesvědčit ve čtvrtek 26. dubna, když jsme se podíleli na přípravách a realizaci této akce. Naše škola si připravila  PĚT krásných stanovišť. Na prvním si mohly děti vyzkoušet svou fyzickou zdatnost, na druhém své vědomosti o přírodě a na třetím jsme zkoušeli náš čich a poznávali koření na dalším svou šikovnost s obručí a švihadlem a kdo došel až do vrchní části parku, vyzkoušel si orientační běh. Jiná stanoviště nabízela luštění tajenky na cestě po pramenech. Ten den si všichni užívali krásného místa. A protože některá stanoviště dětem přislíbila, že jejich šikovnost zveřejní, pak je na místě pochlubit se výsledky z přeskoku přes švihadlo za 30 sekund. Z nejmladších děti zvítězila Nela Poskerová svými 65 přeskoky a u těch o chlub starších zvítězil Adam Kirschner, který jich zvládl 78! No pokuste se je překonat 🙂

Odpoledne park navštívila i družina, aby prozkoumala místní prameny daleko důkladněji. Ty byly v tento den krásně nazdobeny květinami. Podle zapůjčené mapky procházeli trasu a během ní se snažili vyluštit křížovku, jejíž odpovědi mohli najít v popiscích na pramenech. Odměnou byla jízda na koloběžkách, pohled Jeseníků s voskovkami za správně vyluštěnou křížovku a hlavně příjemně strávený čas v krásném prostředí statných stromů a zurčících pramenů (tedy jen některých).

Děkujeme všem, kteří se na takové krásné akci podíleli!

Napsala Renata Šmoldasová a Radka Burešová