Paměť národa

Někteří z nás mají možná ve svém okolí někoho, kdo rád vypráví a vzpomíná na strastné či radostné etapy svého života, které byly nějakým způsobem poznamenány režimem, dobou, politickými okolnostmi.  A právě tito lidé jsou ideálními pamětníky pro projekt s názvem Příběhy našich sousedů, do kterého se na Jesenicku zapojily týmy deváťáků ze základních škol v Bělé pod Pradědem, České Vsi, Jeseníku a jeseničtí gymnazisté.  Na naší škole vznikly dokonce dvě skupiny nadšenců z tříd IX. A i IX. B.

Společnost Post Bellum, Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas vytvořily v roce 2008 Paměť národa, kde jsou v digitalizované podobě uchovávány vzpomínky pamětníků. Každý, i neregistrovaný, uživatel může portál využívat a dozvědět se z audio, video záznamu, fotografií a deníků spoustu užitečných informací.

Nejen tato smysluplná činnost zaujala naše žáky, ale nepochybně také možnost stát se, byť na malý okamžik, historikem, reportérem, kameramanem, scénáristou, výtvarníkem, spisovatelem či režisérem.  Práce v týmu rozvíjí mnohé klíčové kompetence a je neocenitelnou zkušeností pro přípravu na další studium i povolání.

Celý projekt je rozložen do 6 měsíců, kdy se žáci postupně za pomoci učitelů (u nás p. Zlámalová, p. Grosičová) a ostatních odborníků seznámí s tím, jak vést rozhovor s pamětníkem, jak pracovat s nahrávacím zařízením, příp. kamerou.  Na naší škole byly realizovány workshopy s paní Zuzanou Ouhrabkovou (koordinátorkou projektu pro Jesenickou) a panem Pavlem Seidlem (z regionální kabelové televize).

Výstupem by měla být nahrávka pamětníka a vytvoření krátké rozhlasové, televizní či psané reportáže, příp. komiksu…. Výběr zvolené prezentace je široký, ale většina týmů zvolila videonahrávku. V únoru proběhne slavnostní veřejné vyhlášení výsledků celého projektu.

Záznamy budou dále uchovávány na zmiňovaném portálu Paměť národa, aby si i naši potomci mohli poslechnout autentické příběhy, které se odehrály v jejich bezprostředním okolí a za střípků vyprávění si vytvořily mozaiku doby, o které pamětníci vyprávějí.

Přejeme všem týmům hodně sil, trpělivosti a dobrých nápadů.

Napsala Jana Zlámalová

Paměti národa 2