Opékání ve školní družině

Ve čtvrtek 17. 10. jsme se všichni sešli u ohýnku. Na obou budovách prvního stupně jsme v odpoledních hodinách rozdělali oheň. Velmi příjemné počasí, možnost opéct si buřty, užít si na školní zahradě a taky pustit si draky k nám do školní družiny přilákalo rodiče, prarodiče i sourozence. Jsme rádi, že jsme se v tak uvolněné atmosféře mohli lépe poznat a popovídat si. Další setkání proběhne až v měsíci květnu popř. červnu k ukončení školního roku. Budeme se těšit.