Odhalili jsme tajemství lidského těla na Body The Exhibition

Ve čtvrtek 18. května navštívili žáci osmého ročníku výstavu „Lidské tělo“ v Praze.

Měli možnost vidět kosterní systém, svalstvo, reprodukční orgány, dýchací orgány, krevní oběh a další části lidského těla. Výstavou je provázel sympatický student medicíny, který jim k jednotlivým exponátům poutavou formou podal ucelený výklad a zodpověděl případné otázky. Žáci měli možnost vidět také orgány lidského těla poškozené vlivem nesprávného životního stylu, přejídáním, zdravé plíce vedle zčernalých plic kuřáka. Připravena byla i interaktivní část, ve které si mohli pod odborným vedením mediků vyzkoušet první pomoc. Zhlédnutí výstavy může mnohé žáky motivovat k zdravějšímu životnímu stylu.

L. Janečková