Nové pěvecké hvězdičky září na hudební obloze

Aneb školní kolo pěvecké soutěže na Průchodní

Sluneční paprsky pronikaly okny do třídy a okny ven se naopak linuly známé melodie a zvučné hlásky soutěžících dětí. V příjemné atmosféře krásného slunečného středečního odpoledne 29. 3. 2017 proběhlo ve třídě 2. A školní kolo pěvecké soutěže. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dětí, a to ve dvou kategoriích, I. kategorie žáci 1. – 3. ročníku a  II. kategorie žáci 4. – 5. ročníku. Každý soutěžící si připravil dvě písně, jednu píseň lidovou s doprovodem klavíru a druhou píseň umělou. A jak to dopadlo? Porota to neměla vůbec jednoduché, děti byly velmi dobře připravené. Velkou pochvalu určitě zaslouží výborný výkon nejmladší účastnice soutěže talentované Anežky Stránské z 1. A třídy, o které uslyšíme jistě i v příštích letech.

A tady jsou výsledky:

I. Kategorie:

  1. místo – Anežka Stránská 1. A
  2. místo – Veronika Reichlová 1. A
  3. místo – Adéla Kropáčová 2. A a Dominika Brumovská 3. B

II. Kategorie:

  1. místo: Zuzana Pavlíčková 5. A
  2. místo: Vojtěch Gryga 5. A
  3. místo: Zuzana Tulisová 5. B a Sára Tschuliková 4. A

Blahopřejeme všem soutěžícím a děkujeme třídním učitelům a učitelům hudební výchovy za vzornou přípravu žáků na soutěž.

Porota i děti bedlivě naslouchají (1)

Ocenění v 2. kategorii

Ocenění v 1. kategorii

 

 

Zapsala: Zdeňka Mrosková