Netradiční hodiny u deváťáků

Po přijímacích zkouškách u deváťáků  už tradičně zájem o učivo  upadá, proto jsme se rozhodli zpestřit výuku netradičními hodinami.

Ve čtvrtek 7. 6. na naši školu přijel  režisér animovaného seriálu Krysáci pan Cyril Podolský. Na besedě s názvem  Jak vzniká film se žáci dozvěděli základní pojmy z mediální výchovy a nahlédli pod pokličku práce  scénáristy, režiséra, producenta.  Teorie byla vždy doplněna ukázkami z praxe, z chystaného filmu Heptyl, na jehož tvorbě se podílí i pan Podolský. Část besedy byla interaktivní – žáci odpovídali na otázky a byli vtaženi do děje filmu. Hodina byla velmi inspirativní.

V pátek 8. 6. se žáci 9. B vydali do okresního archivu na Tovární ulici, kde zhlédli výstavu věnovanou vzniku Československa na Jesenicku. Díky dobovým materiálům, fotografiím a komentářům pana archiváře Květoslava Growky si uvědomili regionální rozdílnost dějinných událostí. Zatímco ve vnitrozemí zrod nového státu obyvatelé s nadšením vítali, v našem kraji, kde žilo téměř výhradně německé obyvatelstvo, byla vyhlášena provincie Sudetenlad s cílem připojit se k Německu. V závěru si nové poznatky ověřili formou kvízu. Žáci odcházeli spokojeni, vítězové znalostní soutěže navíc obdarováni kopií papírové dvacetikoruny, kterou se platilo v roce 1918.

Ve čtvrtek 21. 6.  žáci vyslechli  přednášku na téma Domácí násilí – o projevech, příčinách i možnostech řešení tohoto problému si připravila poutavou prezentaci paní Jana Kotková z Rodinné poradny Jeseník.  Mnozí si uvědomili, že projevy domácího násilí nemusí znamenat jen fyzické napadení a že je velmi těžké připustit si samotný problém a mít vůli ho řešit.   Na jejich přemýšlivých, i když možná  trochu  unavených, obličejích se dalo rozpoznat, že  se jim téma i svědecké vyprávění dostávají pod kůži a že by jen neradi byli v kůži oběti.  Dobré bylo pro ně zjištění,  že jsou v republice i v našem regionu instituce – poradní zařízení, na které  by se v případě potřeby mohli kdykoli obrátit. Jedním z nich je právě Poradna pro rodinu.

Napsala Jana Zlámalová