Nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – 2. kolo

se uskuteční 9. 6. v 17:00 hod ve sportovním areálu na ul. Nábřežní