NÁVŠTĚVY PŘEDŠKOLNÍCh DĚTÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Ve dnech 6. až 14. 1. 2016 se na naší škole uskutečnily Dny otevřených budoucím prvňáčkům z MŠ. Základní škola Jeseník udržuje s mateřskými školami hezkou tradici. Stejně jako v minulých letech, tak i letos navštívilo postupně téměř 100 nejstarších dětí z MŠ své kamarády, kteří už jsou školáci a čekají na své první vysvědčení.
Prvňáčci se stali ochránci předškoláčků a zapojili je do svých tvořivých činností, které si pro ně připravili. Společně si formou hry vyzkoušeli dovednosti na interaktivní tabuli a plnili různé zábavné úkoly. Také si vzájemně předvedli krátké programy sestavené ze zimních písniček a říkanek doprovázené pohybem a rytmickými nástroji. Všichni byli aktivní, moc se jim to líbilo a bylo milé, jak si skupinky mezi sebou vyměnily dárečky a sladké odměny.
Paní učitelkám ze všech jesenických mateřských škol patří poděkování za ochotu s jakou k těmto společným setkáním přistupují a jak děti na vstup do základní školy připravují. Díky úzké spolupráci MŠ a ZŠ se nikdo z dětí zápisu a nového prostředí neobává. Naopak, všichni se těší, že se do školy mohou znovu podívat a ukázat svým budoucím paní učitelkám a školákům, jak jsou na školu připraveni.
Už se všichni moc těšíme, až se znovu setkáme na zápise do 1. tříd, který proběhne dne 4. 2. 2016 na obou budovách školy. Také paní učitelky Mrosková, Kováčová a Václavková, Burešová, Pecinová, Stúpalová a Sedláková se zúčastnily besed v mateřských školkách spolu s dětským psychologem, logopedem, učiteli z MŠ a rodiči, kde diskutovali na téma školní zralost dítěte, odklad školní docházky a zápis dětí do 1. ročníku.

napsala M. Kováčová