Návštěva knihovny

Březen je měsíc knihy a ke knihám, především těm dětským, patří i ilustrace.  Nejen tyto dva důvody nás zavedly do prostor Městské knihovny Vincence Priessnitze v Jeseníku.  Žáci VI. C se tam ve čtvrtek dopoledne vypravili  se svou vyučující českého jazyka, aby si  na názorných ukázkách z knih připomněli jména nejznámější českých ilustrátorů, ke kterým nepochybně patří  například Josef Lada, Zdeněk Miler, Josef Čapek, Zdeněk Burian nebo Helena Zmatlíková, ale také  aby načerpali informace z historie našeho kraje a seznámili se s autory pověstí z Jesenicka.  Na příští hodinu literatury dostali žáci za úkol jednu pověst si vybrat a naučit se ji pro ostatní vyprávět. Už teď se těšíme na pastýře Gilla, skřítky Venušánky či vládce našich hor – Praděda.

Napsala: Jana Zlámalová