Návštěva dětí z MŠ v naší I. C na Božence

Během tohoto týdne nás dopoledne navštívily ve výuce děti z MŠ Kopretina, Křižkovského a Jiráskova, aby se podívaly, jak se učí naše děti. Během vyučovací hodiny jsme dětem ukázali, co už umíme: četli jsme, recitovali a zpívali. Zapojili jsme i děti z mateřských škol a naučili je básničku o jaru. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali a zatancovali. Byla to po tři dny hezká dopoledne a věříme, že i dětem ze školek se u nás líbilo. Na závěr každý předškoláček dostal od prvňáčků upomínkový list na první návštěvu ve škole a malou sladkost. Všem dětem i paním učitelkám za jejich návštěvu děkujeme.

P3090414

Napsala Romana Stúpalová tř. uč. I. C