„NAŠE MĚSTO“ ŠKOLNÍ PROJEKT PRO ŽÁKY 2. – 9. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 25. – pátek 26. února 2016 proběhl na škole celoškolní projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci žáků 1. a 2. stupně pod názvem NAŠE MĚSTO OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE. Cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci seznámili s institucemi, osobnostmi a zajímavostmi našeho města. Témata projektu si pedagogové společně domluvili a vybrali následující: minulost a současnost v lázeňství, školství, dopravu, sport, kulturu.

K daným tématům přistoupili všichni vyučující velmi zodpovědně, zvolili různé metody práce – především besedy, prezentace, návštěvy výstav, škol, kulturních pracovišť, sportovišť, policie, hasičské zbrojnice, využili práce ve dvojicích i s celou skupinou nebo v menších skupinkách. Jejich snahou bylo hravou a nenásilnou formou zprostředkovat dětem nové informace a zážitky.

Během dvou dnů pracovali žáci v dílnách, kde se potkali se svými kamarády napříč ročníky a poznali jednotlivé témata podle toho, které si vybrali. Hlavním úkolem projektu byla vzájemná spolupráce dětí různých věkových kategorií, vytváření nových kolektivů pro tvůrčí práci, komunikace a aktivita všech zúčastněných, společné plánování úkolů, řešení problémů, poznávání mimoškolních subjektů a zpracování nových poznatků formou prezentace, výstavy, myšlenkové mapy, fotodokumentace apod.

Výsledky snažení žáků jsou vystaveny na jednotlivých pracovištích.