NÁBOR DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Naše základní škola pokračuje v tradici zaměřené na sportovní a tělesnou výchovu a ve školním roce 2016/2017 opět nabízí možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou Tv v rámci předmětu Sportovní příprava.
Nabízíme:
2 h týdně Sportovní přípravy navíc (všeobecného sportovního zaměření)
Požadujeme
×        zájem o sportovní aktivity
×        dostatečnou úroveň pohybových schopností
×        odpovídající zdravotní stav = bez omezení na některou z činností tělesné výchovy
Termín: 24. 5. 2015 v 16.30 h (koná se za každého počasí)
Místo: sportovní areál při ZŠ Jeseník, pracoviště Nábřežní
Disciplíny: test rychlosti (50 m), test vytrvalosti (1000 m), test obratnosti
S sebou: sportovní oblečení
Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly, které budou přiděleny žákům v den konání náboru, vyvěšením na webových stránkách školy a hlavním vchodě jednotlivých pracovišť školy.
Těšíme se na Vás!