Na B. Němcové bezpečněji

Vážení rodiče,

na pracovišti B. Němcové jsme během jarních prázdnin nechali nainstalovat dorozumívací videozařízení. Rádi bychom tímto krokem zvýšili bezpečí Vašich dětí i jejich osobních věcí na naší škole. Tímto prosíme všechny rodiče, aby od 13. 3. 2017 doprovázeli své děti, resp. si je vyzvedávali ve vestibulu školy a do dalších prostor nevcházeli. Rádi bychom, společně s Vámi, tímto krokem docílili nejen lepšího zabezpečení školy, ale také větší samostatnosti Vašich dětí – našich žáků.

Chápeme, že to může v prvních dnech znamenat pro Vás zvýšenou komplikaci, ale věříme, že s postupem času tento krok oceníte a povede to k větší spokojenosti všech zúčastněných stran.

Za spolupráci předem děkujeme

Mgr. Svatopluk Sekanina, ředitel školy