Montessori nabídka – informace pro zájemce

Nový kalendářní rok sebou na ZŠ Jeseník poprvé přinese i možnost vzdělávání dle principů Montessori pedagogiky. Od začátku školního roku pracoval školní realizační tým na tom, aby se myšlenka nového proudu vzdělávání stala skutečností. Na základě výsledků dotazníku, uskutečněného setkání s veřejností a reálných možností školy, se Montessori pedagogika ukázala jako nejvhodnější volba v místním i regionálním měřítku.

Z kraje roku 2019 zahájí svou činnost spolek Montessori Jeseník. Spolek zajistí vše potřebné k rozjezdu prvního ročníku a následně bude organizačně, materiálně a finančně Montessori vzdělávání podporovat. Zároveň se bude dlouhodobě zabývat návaznosti vzdělávání na druhém stupni základní školy.

Od září 2019 se otevře první trojročí s učitelem Mgr. Janem Hanulíkem. Předběžně se počítá s příspěvkem ve výši 1000 Kč/měs. Přijímáni budou předškoláci, kteří se zapíší na ZŠ Jeseník a zároveň se svými rodiči absolvují přípravná setkání s učitelem Montessori pedagogiky. Na základě domluvy a rozhodnutí ředitele bude možný i přestup žáků z druhého a třetího ročníku (např. z Montessori tříd ZŠ Vápenná).

Všechny rodiče, kteří mají zájem o přípravná setkání a tedy i o zápis do Montessori třídy, prosíme o nahlášení do 15. ledna na mail jan.hanulik@zsjesenik.cz, či na mobil 775 049 574.

První setkání rodičů s dětmi se uskuteční 21. ledna od 16 do 17 h v budově školy na ul. B. Němcové v budoucí třídě ve 3. patře. Náplní setkání bude seznámení s principy Montessori pedagogiky, ukázkové lekce se zapojením dětí, prezentace pomůcek a následné osobní konzultace. Další setkání proběhnou v intervalu dvou týdnů. Účast na setkáních objasní rodičům i učiteli, zda Montessori vzdělávání je pro ně ta správná volba. Zápis předškoláků proběhne v měsíci dubnu při oficiálním zápisu do prvního ročníku.

autor: Jan Hanulík