Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa… velikonoční zvyky den po dni

Děti se v tomto období učí o Velikonocích a její symbolice. I my si připomeňme, že Velikonoční neděli slavíme vždy první víkend po prvním jarním úplňku, který následuje po rovnodennosti. Týden před ní začíná období, které se označuje jako pašijový týden. Jím si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista, tedy zradu, jeho ukřižování a vzkříšení. Ruku v ruce s křesťanskou symbolikou jdou i pohanské zvyky.

V pondělí a úterý se uklízelo…  o Škaredé středě se neškareďte, mohlo by vám to zůstat…  Zelený čtvrtek: jezte zeleninu a nehádejte se  …

A jak se k tomu postavily naše děti? Oblékly se tak, aby se zaškaredily a nikdo je nezkoušel. Co myslíte, vyšlo jim to?

KRÁSNÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM a hlavně se neškareďte (myslím tím nemračte).

Hana Pavlíková