Měsíc knihy v družince

V rámci Měsíce knihy jsme I. a II. oddělení ŠD navštívili Městskou knihovnu. Paní knihovnice nás seznámila s prostory, kde jaké knihy jsou uloženy a pravidly, jak knížky vybírat, zacházet s nimi. Někteří už jsou v knihovně jako doma, neboť jsou pravidelnými čtenáři. No a pro prvňáčky to byla nová zkušenost. Přečetli jsme si i krátké ukázky a ve zbývajícím čase se porozhlédli mezi knížkami. Velikým zážitkem bylo i prohlížení knížek 3D.

Návštěva knihovny nebyla jedinou akcí. Na toto téma jsme pracovali v obou odděleních v průběhu celého měsíce výstavkou nejoblíbenějších dětských knih, četbou jejich ukázek a kresbou ilustrací z  pohádek. Samozřejmostí bylo také seznámení s některými ilustrátory.

měsíc knihy v šd2

 

Napsala Naděžda Petříková