Měsíc březen byl v u nás v družině ve znamení divadla, vody a Velikonoční trhové slavnosti.

Hned na začátku měsíce jsme se vydali na exkurzi do divadla. Za to patří velké díky paní Pírkové a Hrtanové, které nám to zajistily. Děti si vyzkoušely, jaké to je stát na divadelních prknech, poseděly chvíli v hledišti a podívaly se do prostor, kam jen tak někdo nemůže. Zavedli nás do zákulisí, kde jsme si mohli prohlédnout zázemí pro herce a hlavně do zvukové a osvětlovací kabiny, kde si děti mohly vyzkoušet osvětlit jeviště a dokonce i pustit nějaké zvuky a mluvit do mikrofonu. To byl opravdu zážitek! Nakonec jsme krátce nahlédli do kanceláře a pozdravili ředitele MKZ Jeseník pana Jiřího Juráše, který nám prohlídku umožnil. Děti byly opravdu nadšené a za to chci moc poděkovat všem, kteří se na naší exkurzi podíleli.

Ke konci měsíce ke Světovému dni vody jsme si pozvali pana Juraje Grňu z organizace Silezika, aby nám popovídal o pohybu a významu vody v krajině. Řekli jsme si, jak je voda pro nás důležitá a co je dobré udělat pro to, aby jí co nejvíce zůstávalo v našem kraji a neodtékala nám rychle pryč.

Jen co jsme dodělali společnou práci se III.odd. na téma koloběh vody v přírodě, začaly děti pomáhat s výrobou drobné dekorace na Velikonoční trhovou slavnost. V jednom oddělení se vyráběly větvičky zlatého deště a květinové girlandy, ve druhém kočičky a v jiném zase velikonoční vajička z papíru a ozdoby na stoly z březových a vrbových větviček. Všechny tyto výrobky pak dělaly příjemnou atmosféru na městě při probíhajících trzích, což mě velice těšilo.

Napsala Renata Šmoldasová

Fotografie12042

P1480329

Fotografie12200

P1480513