Masopust je tady, hej, hej, hej!!

V úterý 13. 2. se všechna oddělení školní družiny ZŠ Jeseník zapojila do Masopustního průvodu pořádaného SVČ DUHA. Vynaložili jsme nemalé úsilí při výrobě masek a škrabošek, veselých barevných klobouků, různých chrastítek a vozembouchů, a stálo to za to.

Z BN se početná skupina vydala za zvuku bubnu a zpěvu masopustní písně do areálu ZŠ Průchodní, kde se vřele přivítala s ostatními. Všichni společně jsme si poslechli malou ukázku bubnování z kroužku pí. Fačevicové ze SVČ Duha, pověděli si ještě něco o Masopustu a v hojném počtu, s písní na rtech a v přehrávači, doplněnou řinčením hud. nástrojů a chrastítek, jsme vyšli směrem k náměstí. Zde nás čekalo milé překvapení v podobě vlídného přivítání místostarostkou Z. Blišťanovou a sladkých koblížků. A aby toho nebylo málo, všichni účastníci průvodu byli pak nakonec odměněni v SVČ Duha ještě teplým čajem a lízátkem a někteří si dokonce odnesli i drobné upomínkové předměty za vytvořenou masku. Moc nás potěšilo, že k těmto odměněným maskám patřil i náš kůň s vozembouchem, které vytvořily děti ze 4. odd. ŠD na BN.

Nutno říct, že akce byla velice povedená a za to patří velké díky nejen SVČ Duha, ale taky všem, kteří se akce zúčastnili a společně tak vytvořili krásnou a bujarou masopustní  atmosféru.

Kolektiv vychovatelů ŠD