Máme své dva stromy v třešňové aleji, hurá.

V posledních desítkách let jsme svědky kácení stromů rostoucích podél silnic i břehů řek. Aleje rychle mizí a jen pomalu a váhavě se vysazují mladé stromky na původních či nových místech. Proto se skupinka mladých „zahradníků“z naší školy  rozhodla pomoci při výsadbě třešňové aleje, která bude lemovat  Muzikantskou  stezku až k Editinu prameni.

Abychom se této akce mohli zúčastnit, museli jsme splnit určité podmínky. Naším úkolem bylo řádně zaregistrovat školu,  vybrat malé zahradníky, vyzvednout potřebné pomůcky a nářadí pro výsadbu třešní a také zhlédnout zajímavou ukázku, jak správně zasadit stromek. Poté jsme se odebrali k našim jámám, kde jsme se pustili do práce. Vysazený stromek byl opatřen drátěnou ochranou proti hlodavcům a proti okusu zvěří, opěrným systémem a označen cedulkou. Práce nám šla dobře od ruky.

Až půjdete třešňovou alejí, nezapomeňte, že stromky, které jsme podpořili výsadbou, najdete pod číslem   4 a 5.  Alej tvoří celkem  50 mladých třešní, kde mimo jiné strom č. 1 zasadila paní místostarostka, o další stromky se postaraly děti z dětského domova, SVČ DUHA a také spousta dětí s rodiči.

Po celou dobu nám bylo poskytnuto příjemné občerstvení, počasí nám vyšlo. Martin i se svým bílým koněm naštěstí zaspal. Byla to velmi vydařená akce po všech stránkách. A nyní se budeme těšit na jaro, až se zazelenají první lístky a mezi nimi rozkvetou bílé květy. A také na chvíle, kdy budeme zpívat známou píseň Waldemara  Matušky:

„JÓ, TŘEŠNĚ ZRÁLY, SLADKÝ TŘEŠNĚ ZRÁLY a jak to bylo dál…“

 

 

Alice Pecinová