Loď z Průchodky podává hlášení – projekt etické výchovy

V průběhu dnů 24. a 25. 10. 2016 proběhl na celé naší škole projekt „Spolu na jedné lodi“, který  je součástí grantu MŠMT z rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Všechny děti se zapojily do témat: komunikačních dovedností, poznávání se navzájem, pozitivní hodnocení sebe a druhých,  základy sebeúcty a úcty k druhým, spolupráce a tvořivost.

Na pracovišti Průchodní se zapojily všechny děti, každý ročník trošku jinak. Prvňáčci si tyto aktivity vyzkoušeli  každý den jen 1 hodinu. Ostatní děti pracovaly s etickými tématy po celé dva dny.

Druháci pracovali s radostí a chutí. Bohužel ne všechny děti byly schopné udržet pozornost po celou dobu. Sebehodnocení je pro některé děti citlivé téma, vyjadřovaly se opatrně a styděly se. Do ostatních úkolů se děti zapojovaly radostně, hodiny se jim líbily. Hrály hry, povídaly si, mohly se svěřit, předváděly si scénky ze života.

Třeťáci se na projekt těšili, protože si zdůvodnily tyto dny tak, že se nemuseli učit v lavicích, jak je běžné. Očekávali různé hry a jiné činnosti než při běžném učení. Zapojovali se s chutí, pracovali aktivně. Většina z nich neměla problém s vyjadřováním a hodnocením a byli aktivní po celou dobu. Někteří z nich byli opatrnější a účastnili se spíše pozorováním a posloucháním. Po třech hodinách již byla patrná unavenost, výkonnost a pozornost dětí začala klesat. Celkově ale děti vyjadřovaly spokojenost, líbily se jim hry a přehrávání scének, aktivity se jmény, poznávání vlastností pomocí pohádek.

Čtvrťáci plnili úkoly se zaujetím. Většině žákům se líbila shlédnutá němá groteska, která měla motivační charakter k alší činnosti- Moc se všem povedly scénky pomocí pantomimy. Dovedli sami sebe většinou objektivně zhodnotit.

Páťáci si hráli na reportéry, pracovali ve skupinách, vytvářeli společně myšlenkovou mapu, hledali klady  na kamarádech a vyplňovali  připravené pracovní listy. Etická pravidla jim připomněl i Mistr E na ČT déčko. Vytvořili loď z kostek v ateliéru školy, která je měla sblížit a upevnit jejich vztahy, naučit je spolupracovat, pomáhat si a podporovat se.

Celkově projekt splnil očekávání, děti které pochopily, aktivně se zapojovaly, jistě odcházely s dobrými pocity a zážitky. Zjistili jsme však, že máme i děti nezralé, nesoustředěné a nepozorné, které si ale alespoň svou přítomností a účastí užily školu jinak, než je běžné.

Třídní učitelé měli možnost poznat své kolektivy z jiného pohledu než v klasických hodinách.

fotografie-1047 dscn6020

Zpracovala Milena Dobešová.