Letem světem ze života školní družiny od září do prosince

Blíží se konec roku a tak bych se chtěla alespoň v rychlosti ohlédnout za činností a akcemi ve školní družině. Akce bubnování a výroba z plsti již byla na stránkách školy zmíněna. Nyní v krátkosti ostatní.

Podzim byl dobou dozrávání plodů na našich zahradách. Ze Sdružení zahrádkářů k nám přišla paní Guzejová, mimochodem babička naší žákyně, aby nám popovídala o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny. ŠD s paní Guzejovou k tomuto vyprávění připravila malou ochutnávku. Naše svačinka byla určitě zdravá a myslím si, že u dětí měla velký ohlas.

ochutnavka1

Přes neustálý déšť jsme nakonec zvládli i každoroční opékání buřtů. Ohýnek nás opravdu zahřál, přestože venku již bylo chladněji. Ale nálada a chuť nám nechyběla.

sd1

Když jsem zmínila děštivý podzim, přikládám i fotografii, kde je vidět propojení výtvarné výchovy, grafomotoriky a uvolňování zápěstí. Při práci na zemi se snažíme naučit děti optimálnímu přítlaku. Téma práce byl, jak jinak, déšť.

dest1

Poslední akcí podzimu bylo vyrábění dýní pro “Dýňové slavnosti”, které se konaly na náměstí v Jeseníku. Dekorativní dýně našich dětí byly určitě ozdobou trhu a práci na nich si děti užili.

dyne111

K zimním akcím patří návštěva středověku. Ve vodní tvrzi si děti interaktivní výstavu o středověku opravdu prožívaly. Zkouška součástí brnění, šatů, ale i ražba vlastních mincí či psaní brkem byla pro děti opravdovým lákadlem.

stredovek-11

stredovek-21

stredovek-41

stredovek-51

stredovek-71

Společná akce pro rodiče, prarodiče a děti byla “Vánoční tvoření a pečení se školní družinou a pro školní družinu”. Výroba dárků z keramické hlíny a pečení perníčků pro nás bylo příjemnou relaxací. Doprovodnou akcí byl menší bazárek, kde maminky mohly prodat nebo nakoupit od sebe navzájem. Tady bych chtěla všem, kteří se zúčastnili, moc poděkovat. Atmosféra byla úžasná a určitě se budeme snažit příští rok akci zopakovat.

Výrobky i cukroví byly prodány na adventním jarmarku. Podrobnosti o jarmarku najdete v samostatném příspěvku.

sd6

sd7

sd10

K zimě patří i pohádky a příběhy. Kamarádi z vyšších ročníků si pro děti nachystali vlastní texty s ilustracemi. Příběhy veveřiček se dětem moc líbily. Možná se nám ve škole zrodí slavné spisovatelky.

cteni-1

Jak se připravujeme na Vánoce ve školní družině? Zatím se věnujeme především výzdobě třídy a školy. Jak vyrobit vlastní vitráž si děti vyzkoušely barvami na sklo, velké baňky jsme si poskládaly z barevných papírů, vystříhaly nebo dokonce i propletly.

banky1

vitraz

Přijďte si prohlédnout naši družinu!

Napsala Mgr. Gabriela Žáková, vedoucí vychovatelka.