Lesní pedagogika pro páťáky

V pátek 17. 3. 2017 přijaly 5. A a 5. B třídy pozvání do velkého sálu MěÚ Jeseník na akci Lesní správy v Jeseníku,  pod názvem Lesní pedagogika. Zmíněná akce probíhala v rámci Chovatelské přehlídky spárkaté zvěře za loveckou sezónu 2016 a  byla opravdu zajímavá. Nejprve se děti rozdělily do skupin a vyslechly přednášku o životě lesní zvěře, při které jim byly zodpovězeny různé dotazy, dále si prohlédly téměř 400 ks trofejí, zhlédly prezentaci zvěře v našem regionu, vyzkoušely si vábničky a nakonec dostaly drobné odměny. Celá akce byla přínosná a zajímavá.

Jaroslava Pažoutová.