Konzultační den

pro 1. stupeň 26. 11. od 15:00 do 17:30
pro 2. stupeň 25. 11. od 15:00 do 17:30                                              (15:00 – 15:15 společná část; od 15:15 individuální konzultace)