KONEČNÉ VÝSLEDKY NÁBORU DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TV

Žáci přijati z 1. kola – 24. 5. 2016

47 59 11 9
32 41 6 2
37 54 15 28
31 73 1 30
8

Žáci přijati z 2. kola – 9. 6. 2016.

62 17
76 44
79 82