Kdo se směje nebrečí

V rámci prevence sociálně patologických jevů a se souladem s Minimálním preventivním programem školy, proběhla u našich čtvrťáků beseda pod názvem: Kdo se směje nebrečí.

Co říkají přednášející? Lekce předchází šikaně, pomáhá žákům, aby se dovedli k sobě vhodně chovat. Žáci spolu tráví významnou část dne, kdy spolu komunikují a řeší různé situace, které mohou přerůst v konflikt. Lekce se zaměřuje na různé strategie zvládání konfliktů, kdy si žáci mohou uvědomovat a v rámci interaktivních metod práce i vyzkoušet, jaké výhody a nevýhody jednotlivé přístupy k řešení konfliktů mají. Na modelových situacích žáci poznávají sami sebe, učí se pojmenovat své emoce, navrhují možná řešení, uvědomují si zdravé hranice ve vztazích i důsledky jejich překračování. Žáci jsou motivování ke společensky vhodnějším strategiím řešení konfliktu, než je fyzický útok, pomsta či jiná forma agrese.

I přes tak závažné téma, jsme si celou přednášku užili s kamarádem Salym a v pohodě a s úsměvem jsme si o všem povídali.

Děkujeme přednášejícím, paní Kouřilové a Stehlíkové.

Kdo se směje nebrečí 2

Kdo se směje nebrečí 3